Välkommen till m4 gruppen!

m4 är en av Mellansveriges främsta leverantör av logistik- transport- och maskintjänster med fokus på hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Med det stora företagets resurser och det lilla företagets engagemang är vår bredd också vår styrka. Vi är en naturlig samarbetspartner med en stark lokal förankring.

Läs mer

Nyheter

Nyhetsarkiv

Ledig lageryta i Västerås!

Ledig lageryta i Västerås!


Är du i behov av lageryta? Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Flyttar ni, så flyttar vi!

Flyttar ni, så flyttar vi!

Bohagsflytt, kontorsflytt, magasinering, packning, emballering, tunga flyttar, pianoflytt, städning, kartonger

Flytt

Köp grus av oss

Köp grus av oss

Vi driver egen täktverksamhet och säljer sand-, grus- och krossprodukter.

Grustäkt